Dobrodošli!


Pomorski pilot je visokokvalificirani profesionalni pomorac sa posebnim iskustvom, lokalnim znanjem i vještinama. Piloti su prva linija nacionalne obrane na moru. Peljarenje kao usluga pomorske sigurnosti visoke razine mora biti regulirana od strane Državne uprave za pomorsku sigurnost na moru i ne podlježe komercijalnim pritiscima i tržišnim silama.

O nama


Udruga pomorskih peljara Hrvatske osnovana je i registrirana 1990. godine, radi unaprijeđenja peljarske djelatnosti na Jadranu. Cilj rada Udruge je veća sigurnost plovidbe, zaštita okoliša i obrana vitalnih interesa njenih članova.

Udrugu čine aktivni peljari, suvlasnici peljarskih trgovačkih društava koja djeluju na području Lučkih kapetanija Pula, Rijeka i Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik.

Udruga ima Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. Izvršni odbor se sastoji od Predsjednika, tajnika i tri člana. Skupština Udruge održava se najmanje jednom u dvije godine. Tada se biraju izvršna tijela Udruge. Predsjednik Udruge svake godine sudjeluje na Godišnjoj skupštini EMPA-e.

Sjedište Udruge je u Splitu.
Predsjednik Udruge je Kap. Petar Bubić.


Od 1999. godine Udruga je ravnopravna članica EMPA-e, europske strukovne udruge pomorskih peljara.

EMPA

Zakoni i pravilnici o pomorskom peljarenju:

Pomorski zakonik
Pravilnik o pomorskom peljarenju
Europski pravilnik 

Članovi


Članovi Udruge pomorskih peljara Hrvatske su aktivni i umirovljeni peljari iz Republike Hrvatske.

Osnovne informacije o peljarskim trgovačkim društvima - članovima UPPH:

 • Rijeka

  Peljarska postaja Rijeka

  CALL: RIJEKA PILOTS
  Croatia pilot d.o.o. Rijeka

  Pomorsko peljarenje   
  adresa: Riva boduli 3, 51 000 Rijeka
  Tel.+385 51 213 748 (24h)
  e-mail: Turn on JavaScript!
  Turn on JavaScript!
  Web: www.cropilot.hr

 • Zadar

  Peljarska postaja Zadar

  CALL: ZADAR PILOTS
  Zadar pilot d.o.o.

  adresa: Šibenska 4G, 23000 Zadar
  Duty Pilot: +385 91 332 33 88
  Office: +385 23 630 183
  Fax: +385 23 630 184 
  Email: Turn on JavaScript!
  www.zadar-pilot.com

 • Šibenik

  Peljarska postaja Šibenik

  CALL: ŠIBENIK PILOTS
  Šibenik pilot d.o.o.

  direktor: Kap. Eugen Mališa
  adresa: Jurja Dalmatinca 9, 22000 Šibenik, Croatia
  gsm:+385 (0)91 337 8825 - Kap. Eugen Mališa
  gsm:+385 (0)91 337 8826 - Kap. Branko Skoric
  Turn on JavaScript!">Turn on JavaScript!
  Turn on JavaScript!

 • Split

  Peljarska postaja Split

  CALL: SPLIT PILOTS
  Pomorski peljar d.o.o.

  direktor: Kap. Tonći Regjo 
  adresa: Gat Sv. Duje 1, 21 000 Split 
  tel: +385 21 338 320 
  fax: +385 21 338 321 
  gsm: +385 98 222 166 
  Turn on JavaScript! 
  www.splitpilot.com

 • Ploče

  Peljarska postaja Ploče

  CALL: PLOČE PILOTS
  Ploče pilot d.o.o.

  direktor: Kap. Miro Jurišić 
  adresa: Obala Neretvanskih gusara 4/II, 20 341 Ploče 
  tel/fax +385 20 670 706 
  Turn on JavaScript!

 • Dubrovnik

  Peljarska postaja Dubrovnik

  CALL: DUBROVNIK PILOTS
  Dubrovački pilot d.o.o.

  direktor: Kap. Mato Krile 
  adresa: Pape Ivana Pavla II 1, 20 000 Dubrovnik 
  tel/fax: +385 20 419 307 
  gsm: +385 98 787 705
  Turn on JavaScript!

 • Pula

  Peljarska postaja Pula

  CALL: PULA PILOTS
  Istra pilot d.o.o.

  direktor: Kap. Diminić Loris
  adresa: Sv. Teodora 2, 52100 Pula 
  tel/fax: +385 52 216 389 
  gsm: +385 98 495 654
  Turn on JavaScript!">Turn on JavaScript!
  Turn on JavaScript!
  www.istrapilot.wixsite.com/ipnovo

Područje djelovanja


Članovi Udruge pomorskih peljara Hrvatske djeluju na području Lučkih kapetanija Pula, Rijeka i Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik.

Kontakt


UPPH

Udruga pomorskih peljara Hrvatske

Gat Sv. Duje 1, 21 000 Split 
Turn on JavaScript!
www.cmpa.hr

Predsjednik:
Kap. Petar Bubić 
+ 385 98 4474 80

Potpredsjednik:
Kap. Loris Diminić
+385 98 4956 54

Tajnik:
Kap. Darian Turk 
+385 91 4460 091